Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er et vigtigt led i afdelingens ledelse. Afdelingsbestyrelsen er beboernes valgte repræsentanter, og bestyrelsen skal repræsentere beboernes ønsker og krav overfor selskabets hovedbestyrelse og daglige ledelse.

  • Afdelingsbestyrelsen består af ni medlemmer inklusiv formanden
  • Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og påser, at der er god orden i afdelingen, hvilket bla. inkluderer at påse at ejendomsfunktionærerne udfører deres arbejde tilfredsstillende-i modsat fald påtale det overfor selskabets administration.
  • Afdelingsbestyrelsen forelægger afdelingens driftsbudget udarbejdet sammen med selskabets forretningsfører og kan fremsætte ønsker overfor boligselskabets administration om f.eks. forbedringsarbejder. Budgettet skal godkendes på afdelingsmødet.
  • Afdelingsbestyrelsen har ansvaret for afholdelse af beboeraktiviteter. I afdeling 3 er dette arbejde uddelegeret til Aktivitetsudvalget.

Afdelingsbestyrelsen er valgt på beboermødet. Afdelingsbestyrelsen består af:

Formand: Ann Bylund Andersen, Bjørnøgade 21, Tlf.: 98121572
Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade 38, Tlf.: 9816 3541
Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44
Bestyrelsesmedlem: Majbritt Mikkelsen, Bjørnøgade 17
Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20
Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen, Samsøgade 28
Bestyrelsesmedlem: Ebbe Nielsen, Samsøgade 34
Bestyrelsesmedlem: Claus Gilliamsen, Lyøgade 14
Bestyrelsesmedlem: Lis Sørensen, Lyøgade 8

 Repræsentantskabsmedlemmer: Ann Bylund Andersen, Henrik Yde, Bente Dahlgaard, Ebbe Nielsen, Ellinor Jensen , Lis  Sørensen, Kirsten Mikkelsen, Bjørnøgade 15 og Steen Clausen, Hjortøgade 12

Synsmand: Ellinor Jensen, Byggeudvalg: Ellinor Jensen og Henrik Yde, Grøn gruppe: Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen, Jan Jensen, Ann Andersen, Holger Hansen, Lis Sørensen, Gunnar Hansen, Steen Clausen, Kirsten Mikkelsen, Erik Holm Andersen og Claus Gilliamsen, Aktivitetsudvalg: Ellinor Jensen, Lis Sørensen og Benny Hansen, Repræsentant i antenneforeningen: Henrik Yde suppleant Ebbe Nielsen, Øgade Samråd: Henrik Yde og Claus Gilliamsen, Beboersammensætningsudvalg: Henrik Yde og Ann Andersen og Styregruppe for beboerrådgiver: Ann Andersen.

 Tilbage til forsiden.